Ettevõtte pakutavate teenuste hulka kuuluvad*:

*Iga töö on ainulaadne ja sõltub väga paljude faktorite koosmõjust. Kõige õiglasema hinna saame määrata alles pärast objekti visuaalset ülevaatust ja seisukorra hindamist.